ὁρμή

ὁρμή
ὁρμή, , heftiger Andrang, Angriff, Anfall; eines Kämpfers, eines wilden Tieres; ἔγχεος ὁρμή, der Andrang, die Gewalt des geschleuderten Speeres; πυρὸς ὁρμή, die Gewalt des Feuers; κύματος ὁρμή, der Wogenandrang; ἔχω γονάτων ἐλαφρὸν ὁρμάν, d. i. ich kann schnell laufen; μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ, von dem Angriffe des Kapaneus; καϑ' ὁρμὴν δρᾶν, mit einem Anlauf, bereitwillig; übh. der Anschlag, das Unternehmen; der Angriff im Kriege, der Aufbruch zum Marsch, der Zug selbst. Der innere Drang, Antrieb, Eifer; εἰς τοῦ τὰ δέοντα ποιεῖν ὁρμὴν προτρέψαι, Jem. Lust machen, seine Pflicht zu tun; ὁρμὴν παραστῆσαί τινι εἰς τὸ ποιεῖν τι, für 'einen zu dem Entschluß bewegen, etwas zu tun'; ἐνέπεσέ τις ὁρμή τινι, es kam ihn die Lust an; auch der Anfang, ἐξ ἄλλης ὁρμῆς, von Neuem

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Ὁρμῇ — Ὅρμή fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ὁρμή — Ὅρμή fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὁρμή — rapid motion forwards fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ορμή — η (ΑΜ ὁρμή) 1. βίαιη και ορμητική κίνηση προς τα εμπρός («η ορμή με την οποία έκανε επίθεση το στράτευμα υπερνίκησε τον εχθρό») 2. (σχετικά με πράγματα ή φυσικά φαινόμενα) ένταση, σφοδρότητα (α. «η ορμή τού ανέμου» β. «θάμνοι πρόρριζοι πίπτουσιν… …   Dictionary of Greek

 • ὁρμῇ — ὁρμάω set in motion pres subj mp 2nd sg (doric) ὁρμάω set in motion pres ind mp 2nd sg (doric) ὁρμάω set in motion pres subj act 3rd sg (doric) ὁρμάω set in motion pres ind act 3rd sg (doric) ὁρμάω set in motion pres subj mp 2nd sg (epic ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ορμή — η 1. βίαιη κίνηση προς τα εμπρός, εξόρμηση, σφοδρή κίνηση. 2. έμφυτη ροπή του ανθρώπου για κάτι: Οι ορμές υπηρετούν βασικές ανάγκες της ζωής …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ὁρμῆι — ὁρμῇ , ὁρμάω set in motion pres subj mp 2nd sg (doric) ὁρμῇ , ὁρμάω set in motion pres ind mp 2nd sg (doric) ὁρμῇ , ὁρμάω set in motion pres subj act 3rd sg (doric) ὁρμῇ , ὁρμάω set in motion pres ind act 3rd sg (doric) ὁρμῇ , ὁρμάω set in motion …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ὁρμῆι — Ὁρμῇ , Ὅρμή fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ὁρμαῖς — Ὅρμή fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὁρμαῖς — ὁρμή rapid motion forwards fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ὁρμαί — Ὅρμή fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”